نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد COI

تاریخ ثبت: 1400/03/15

نظر به سطح علمی بالای کنفرانس طبق ادوار گذشته تمامی مقالات پذیرفته شده در  پایگاه سیویلیکا - کنسریوم محتوای ملی به صورت رایگان نمایه خواهند شد و به تمامی مقالات کد اختصاصی COI تعلق خواهد گرفت.