پژوهشگران گرامی شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید

زمان برگزاری : 18 اسفند ماه 1403
آخرین زمان ارسال مقاله : 05 اسفند ماه 1403 
اعلام نتایج داوری مقالات : 4 روز پس از ارسال
آخرین زمان ثبت نام در کنفرانس : 12 اسفند ماه 1403