لیست اخبار

تاریخعنوان
1402/05/21حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1400/03/15نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد COI
1400/01/22نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1400/01/22اولین فراخوان